MC NoNiTZ – Symphony no.10

$10

MC NoNiTZ – Symphony no.10

Kategorie:

Popis

Desátá symfonie Gustava Mahlera je jedním z nejznepokojivějších paradoxních děl hudební historie. Symfonie nebyla za jeho života dokončena a byla součástí legendárního, marného pokusu odvrátit smrtelnost. Při práci na ní Mahler prošel hlubokou osobní krizí, která ho vedla až ke konzultacím s S.Freudem. Desátá je v důsledku toho konečným hudebním aktem agonizovaného sebevědomí – ačkoli k jeho psychoanalytické intimitě lze přistupovat pouze prostřednictvím jednoho nebo více jeho dokončení, z nichž žádné nemusí být přesným odrazem Mahlerových konečných záměrů.

Gustav Mahler’s Tenth Symphony is one of the most disturbing paradoxes in music history. The symphony was not completed during his lifetime and was part of a legendary, futile attempt to stave off mortality. While working on it, Mahler went through a deep personal crisis that led him to consult S. Freud. As a result, the Tenth is the ultimate musical act of agonized self-consciousness – though its psychoanalytic intimacy can only be accessed through one or more of its completions, none of which may be an accurate reflection of Mahler’s ultimate intentions.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „MC NoNiTZ – Symphony no.10“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *